GTV Argos wil sporters met veel plezier onder professionele begeleiding veilig laten sporten. Wij streven naar een veilig sportklimaat voor al onze sporters, waarbij plezier en veiligheid voorop staan.

De verantwoordelijkheid van een veilig sportklimaat moet worden gewaarborgd door alle betrokkenen van de club; bestuurders, trainers, assistenten, juryleden enzovoort.

GTV Argos zorgt voor veilige turntoestellen en een verantwoorde lesopbouw. De veiligheid is gewaarborgd door gekwalificeerd kader, inclusief geldig EHBO-certificaat.

GTV Argos heeft in 2022 de ‘Pedagogische High5’ van Centrum Veilige Sport doorlopen en doormiddel van een risico-inventarisatie gekeken naar wat we als vereniging kunnen doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Aandachtspunten uit deze inventarisatie worden meegenomen in bestuursvergaderingen en krijgen een vervolg in de projectgroep positief en veilig sportklimaat, welke bestaat uit trainer(s), bestuurslid en ouders.

Er is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld, waarover is gecommuniceerd in de nieuwsbrief en waarvan de gegevens vindbaar zijn op de website. Komend seizoen willen we de rol van de vertrouwenscontactpersoon verder professionaliseren, hieronder valt deelname aan een cursus en verdere bekendheid bij de leden en ouders van de vereniging.

Trainers zorgen voor een pedagogisch klimaat tijdens de lessen. Dit doen ze door een positieve benadering, ze zorgen dat de lessen ordelijk en veilig verlopen en dat de kinderen sportplezier beleven.

Opleidingen en herhalingscursussen zullen zo veel mogelijk worden gebaseerd op het begrip "positief coachen". Zo bieden wij onze niveau 2 assistenten de mogelijkheid om kosteloos de e-module ‘Een beetje opvoeder’ van NOC*NSF Academie voor Sportkader te volgen. Bovendien streeft Argos ernaar ieder jaar een assistentendag te organiseren waarin ook de belangrijkste aspecten van positief coachen worden besproken. De komende jaren zal Argos het pedagogisch sportklimaat verder invulling geven.

Veilig sporten betekent ook dat we ons samen aan gedragsregels houden. Ieder jaar bespreken wij de gedragscode van onze trainsters en assistenten met hen tijdens hun jaargesprek. De gedragscode voor sporters wordt bij onze leden onder de aandacht gebracht. Dit gebeurt onder andere ook via de ouders, op een ouderinformatieavond.