Morgen is het zover: de Clubkampioenschappen. Alle leden zijn als het goed is geïnformeerd. We hebben ook een aantal ouders die komen helpen: hartelijk dank daarvoor! We hopen als trainsters en bestuur op een mooie wedstrijd waarin zowel onze selectie als de recreanten mogen laten zien wat ze hebben geleerd.

Tijdens de kampioenschappen is het mogelijk koffie of thee te kopen. De opbrengst hiervan is voor onze club. Voor kinderen is gratis limonade beschikbaar. 
Na afloop van beide wedstrijden zal een collecte worden gehouden om de onkosten van deze dag te dekken.

Hieronder nog even het globale schema van de twee wedstrijden:

8.20 uur

selectie jong aanwezig

8.30 uur

recreanten jong aanwezig

8.40 uur

opmarcheren en opening wedstrijd 1

8.45 uur 

wedstrijd 1

10.30 uur

springgroep aanwezig

10.30 uur

selectie en recreanten aanwezig

10.50 uur

demo springgroep

11.00 uur

prijsuitreiking wedstrijd 1

11.00 uur

opmarcheren en opening wedstrijd 2

11.10 uur

groepsfoto met alle leden

11.15 uur

wedstrijd 2

13.15 uur

einde wedstrijd 2

13.25 uur

prijsuitreiking wedstrijd 1