Als vereniging betalen we per ingeschreven lid een verplichte, jaarlijkse bondscontributie aan de KNGU. Dit bedrag innen wij op 1 januari naast de gewone contributie. 
Eind december gaf de KNGU aan dat zij de bondscontributie hebben verhoogd. Er is daarom een iets gewijzigd bedrag afgeschreven. Voor leden tot 16 jaar was de bondscontributie tot nu toe € 22,- Dit is € 22,60 geworden. Voor leden van 16 jaar en ouder was de bondscontributie tot nu toe € 27,- Dit is nu € 27,80.