Aan het lidmaatschap van GTV Argos zijn de volgende kosten verbonden:

  • Eenmalig inschrijfgeld van € 17,50 (geldt niet voor jong talenten die al lid waren bij de recreanten).
  • Contributie ten bate van de club, voor jong talenten is dit € 320,- per jaar. Dit bedrag wordt in vier termijnen van € 80,- geïncasseerd. 
    Het jaarbedrag is gebaseerd op 2,5 uur training per week inclusief de uitval van trainingen die in de vakantie vallen.
  • Bondscontributie die door de KNGU wordt uitgeschreven. Deze bedraagt voor leden tot 16 jaar € 23,80 per jaar en voor leden vanaf 16 jaar € 29,40. 
  • Wedstrijdkosten: deze zijn afhankelijk van het soort wedstrijd en worden na afloop geïncasseerd. Jongtalenten hebben nog geen districtswedstrijden maar kunnen uiteraard wel aan de Clubkampioenschappen meedoen.

Om deel te kunnen nemen aan wedstrijden is het nodig een wedstrijdpakje aan te schaffen. Meer informatie hierover vind je binnenkort hier.

Proefdraaien betekent dat uw dochter één maand mee mag trainen met de selectie. In deze periode krijgt uw kind een indruk wat het verschil is tussen turnen bij de recreanten en bij de selectie en of dit iets voor haar is. Aan het einde van het kwartaal wordt bepaald of uw dochter definitief naar de selectie gaat. Wanneer dit niet het geval is, wordt zij weer teruggeplaatst naar de recreanten en wordt de contributie daarop aangepast. 
Aanmelden voor de jongtalenten gebeurt via de trainsters.